భలే మంచి చౌక బేరము - ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ఎలక్ట్రిక్ కెటిల్ తో సూప్స్, టీ చాలా సులభంగా చెసుకొవచ్చు. నీళ్ళను కూడా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు. 

సేఫ్టీ ఫీచర్స్ 

Power indicator, 
Dry boil protection,
Automatic shut-off,
lockable lid 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.