భావితరం చెస్ చాంపియన్స్ కోసం ఈ చెస్ బోర్డు
చదరంగం ఆటతో మీ పిల్లల ఐక్యూ ని పెంచండి. మీ చిన్నారులకు చదరంగాన్ని ఈ చెస్ బోర్డుతో పరిచయం చేయండి. చదరంగాన్ని సాధన చేయిస్తూ మీ చిన్నారులను భావితరం చెస్ చాంపియన్స్ గా తీర్చిదిద్దండి. 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.