కందిశంకరయ్యగారు మరియు శృతిగారు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం


బ్లాగ్ లో కాపీ పేస్టు ఆప్షన్ డిసేబుల్ చెయ్యడం వలన కలిగే లాభాలేమిటి. చెయ్యకపోతే నష్టమేమిటి. 

బ్లాగ్ లో ఎంతో కష్టపడి విలువైన సమాచారం మనం పొందుపరుస్తాము. అటువంటి సమాచారాన్ని ఎవరైనా ఈజీ గా కాపీ చేసి వాళ్ళ వెబ్సైటులలో కానీ బ్లాగులలో కానీ పేస్టు చేసుకునే అవకాశం కలదు. 

బ్లాగ్ లో ని సమాచారాన్ని సులభంగా తస్కరించకుండా ఉండేందుకు కాపీ పేస్టు ఆప్షన్ ని డిసేబుల్ చెయ్యవచ్చు. 

- లాస్య రామకృష్ణ 


Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.