కాపీ పేస్టు ఆప్షన్ ని ఈ విధం గా బ్లాగులో డిసేబుల్ చెయ్యవచ్చు.
నాకు తెలిసిన ఈ సమాచారాన్ని బ్లాగు మిత్రులతో పంచుకోవాలని ఈ పోస్ట్ రాస్తున్నాను

1. మొదటగా Blogger లో కి లాగిన్ అయ్యి మీ బ్లాగ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి 


2. లేఔట్(Layout) లో ని Add a Gadget ని click చేసి  HTML/JAVASCRIPT ని select చేసుకోండి. 


3. ఇప్పుడు ఈ క్రింద కోడ్ ని ఆ గాడ్జెట్ లో కాపీ చేసి సేవ్ చెయ్యండి. 


<!--Disable Copy And Paste-->

<script language='JavaScript1.2'>

function disableselect(e){
return false
}
function reEnable(){
return true
}
document.onselectstart=new Function ("return false")
if (window.sidebar){
document.onmousedown=disableselect
document.onclick=reEnable
}
</script>

4. ఇప్పుడు మీ బ్లాగ్ ని రిఫ్రెష్ చేయండి. 

- లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

  1. కాపీ పేస్ట్ ఆప్షన్ ఉండడం వల్ల ఇబ్బందులేమిటి? దాన్ని డిసేబుల్ చేయడం వల్ల లాభాలేమిటి?

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.