ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.మీ బ్లాగులని కూడా బ్లాగులోకంలో చూడాలనుకుంటున్నారా? ఇంకెందుకాలస్యం, lasyaramakrishna@gmail.comకి మీ బ్లాగ్ లింక్ ని మెయిల్ చెయ్యండి.  

- లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

  1. నా బ్లాగ్ - బివిడి ప్రసాదరావు (http://www.bvdprasadarao-pvp.blogspot.com) తరుచూ బ్గాగు లోకం లో మిస్సవ్వుతోంది. గమనించి, దయచేసి సరిచేయండి.

    ReplyDelete

Post a Comment