బ్లాగ్ లోకం లో చేరిన ఈ బ్లాగ్ ప్రత్యేకతలుబ్లాగు పేరు - క్షీరగంగ


రచయిత - అయలసోమయాజుల శ్రీధర్ 

బ్లాగ్ లింక్ - http://sridhar-ayala.blogspot.in/ 

పరిచయం 

ఈ బ్లాగు ఉత్తమ కాల్పనిక సాహిత్యానికి పట్టుగొమ్మ అనడానికి సందేహం లేదు


ఈ బ్లాగు ప్రత్యేకతలు - అంతర్జాలంలో మొదటి నాటిక, చీకటి చకోరాలు’, మొదటి పౌరాణిక నాటకం‘ నీలగ్రహ నిదానం’, ఇంకా మరోమూడు నాటికలు,ఒక చారిత్రిక నాటకం ( వెయ్యి రూపాయలు ‘సరాగ’ పత్రికలో బహుమతి పొందినది) రెండు నవలికలు, ఒక నవల ‘పడగ మీద మణి’ ప్రచురించబడ్డాయి. ౧౫౮ పోస్టింగులు జరిగాయి. ప్రస్తుతం ఒక డైలీసీరియల్ ‘ ‘మొసలికొలను మ్యూజియం’ ప్రచురణ జరుగుతోంది. 

ఇంకెందుకాలస్యం ఈ బ్లాగుని విహంగ వీక్షణం చెయ్యండి మరి. 

మరిన్ని బ్లాగుల పరిచయంతో మరిన్ని ప్రత్యేకతలతో మీ ముందుకు రాబోతుంది మీ బ్లాగులోకం.

- లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.