దీన్ని చూసారా ...
అందమైన రంగు రంగుల ముగ్గు
 పండుగ పర్వదినం సందర్భంగా
మన బ్లాగ్ లోకం లో చోటు చేసుకుంది. 

- లాస్య రామకృష్ణ Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.