మురిపాల వెన్నెలసోన

Image Courtesy - Google 

పసితనాల పసిడి జ్ఞాపకాలు 
ఆనాటి ఆటలు, పాటలను 
గుర్తుకు తెచ్చే పసికూన 
నీ పాలనవ్వుల్లోనే మురిపాల వెన్నెలసోన 

- లలిత లాస్య 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.