సంక్రాంతి తవికల పోటీవునండీ...
మీరు కరక్ట్ గానే చదివారు. 
తవికల పోటీనే. 
మరిన్ని వివరాలు...
త్వరలో...

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.