ఆకాశం రంగు నీలంగానే ఎందుకుంటుంది..!! - సంక్రాంతి కామెడీ తవికల పోటీ

'ఆకాశం రంగు నీలంగానే ఎందుకుంటుంది
ఎర్రగా ఉంటే బాగుండదు గనక 
రక్తం ఎరుపు రంగులోనే ఎందుకుంటుంది 
నీలంగా ఉంటే బాగుండదు గనక 
మల్లె తెల్లగానే ఎందుకుంటుంది 
నల్లగా ఉంటే బాగుండదు గనక'

ఇలాంటి కామెడీ తవికలు రాయడంలో మీరు సిద్ధహస్తులా?
అయితే ఈ పోటీ మీ కోసమే. 

సంక్రాంతి కామెడీ కవితల పోటీ...సారీ సారీ తవికల పోటీకి సిద్ధమవ్వండి. 
మీలోనున్న హాస్యరసాన్ని వెలికితీసి వినోదాన్ని పండించండి. 
జంధ్యాల 'చంటబ్బాయ్' చిత్రంలోని శ్రీలక్ష్మిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మీ తవికలతో దూసుకెల్లండి

ఇంకెందుకాలస్యం feedbackattelugu@gmail.com కి మీ తవికలను మెయిల్ చేయండి. తవిక మీ సొంతమేనని హామీ పత్రాన్ని జతచేయండి. తవికని 'బ్లాగ్ లోకం'లో ప్రచురించాక మీరు మీ బ్లాగ్ లలో ప్రచురించుకోవచ్చు. 

- లలిత లాస్య 

  

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.