త్వరలో "కష్టేఫలి" గారి ఇంటర్వ్యూ బ్లాగు లోకం లో

బ్లాగులోకం లో అతి త్వరలో 'కష్టేఫలి' గారి ఇంటర్వ్యూ 


- లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

  1. Cool! ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము..ఎప్పుడా అని

    ReplyDelete
  2. మీరు కూడా జిలేబీయం మొదలెట్టేసారూ !!

    కష్టే ఫలి గారి 'ముఖాముఖి కి ఎదురు చూస్తో

    జిలేబి

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.