నా స్వగతాలన్నింటిని పొందుపర్చుకోవాలన్న తపనే ఈ బ్లాగ్ ఉద్దేశ్యం.

బ్లాగ్ పేరు - వినాయక వీణ 

బ్లాగర్ - శ్రీనివాస్ వాసుదేవ్ 

బ్లాగ్ పరిచయం రచయిత మాటల్లో 

"నా బ్లాగ్ గురించి నాలుగుమాటలు:

1. అయిదేళ్లక్రితం నన్ను నేను ఆవిష్కరించుకునే నేపథ్యంలొ ప్రారంభించినది. నా స్వగతాలన్నింటిని పొందుపర్చుకోవాలన్న తపనే ఈ బ్లాగ్ ఉద్దేశ్యం.

2. ప్రముఖ రచయిత కీర్తిశేషులు శ్రీ గోరా శాస్త్రిగారు నా మామగారు. ఆయన అప్పట్లో "వినాయకుడివీణ" అనేపేరుతో ఓకాలమ్ నడిపేవారు. ఆపేరునే మార్చి ఇలా...ఆయన గతంలో ఆంధ్రభూమికి, డక్కన్ క్రానికల్ కి ఒకేసారి రెండుభాషల్లోనూ సంపాదకీయం రాసేవారు.

3. తెలుగుభాషపై మమకారం నా రచనలకి ప్రధానకారణం. ప్రధానంగా ఈ బ్లాగ్లొ కవితలు ప్రచురిస్తాను. కథలు రాస్తున్నా వాటిని నా బ్లాగులో పబ్లిష్ చెయ్యలేదు. 

4. మంచి సాహిత్యం చదవాలీ, చదివించాలన్న సాహిత్యాభిలాషే ముఖోద్దేశ్యం."

- లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.