మార్చ్ 15 లోపల మీ కవితలు పంపించండి


ఉగాది కవితల పోటీ సందర్భంగా మీ కవితలు మార్చ్ 15 లోపల lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి.

ధన్యవాదములు
లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.