రజనీ కాంత్ వల్ల రచయితగా మారిన డైరెక్టర్ సురేష్ కృష్ణ


డైరెక్టర్ సురేష్ కృష్ణ గారిచే రచింపబడిన "మై డేస్ విత్ బాషా" అనే పుస్తకం అమితమైన ఆసక్తిని కలిగిస్తోంది. రజనికాంత్ గురించి ఎన్నో విషయాలు ఈ పుస్తకంలో తెలిపారు.

- లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.