బ్లాగ్ లో ని టపాలను పిడియఫ్ (PDF) రూపంలో Convert చేసుకోవాలనుకునేవాళ్ళకి శుభవార్త.

నాకు తెలిసిన విషయాన్ని నా లాంటి బ్లాగర్స్ కి ఉపయోగపడుతుందని పంచుకుంటున్నాను.  

బ్లాగు లోకం ఎంత పెద్దది. ఎంత విశాలమైనది.

ఎందరో బ్లాగర్స్. పత్రికలో రాసే రచయితలకంటే గొప్ప టాలెంట్ ఉన్న బ్లాగర్స్ సరైన అవకాశం లేక బ్లాగ్ లోనే పోస్ట్ చేసుకుంటున్నారు 
ఎన్నో టపాలను రాస్తాం. అయితే వాటిని అంతర్జాలం సహకరిస్తేనే మనం చూసుకోగలుగుతాం. మరి టపాలని PDF రూపంలో మార్చుకోగలిగితే. 

బ్లాగ్ లో ని టపాలను పిడియఫ్ (PDF) రూపంలో Convert చేసుకోవాలనుకునేవాళ్ళకి శుభవార్త.

వాటిని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. నచ్చినప్పుడల్లా చదువుకోవచ్చు, అంతర్జాలం ఉపయోగించడం తెలియని వాళ్లకి కూడా చదవడానికి ఇవ్వవచ్చు. 

ఈ మధ్యనే నాకీ విషయం తెలిసి చాలా సంతోషించాను.

వివరాలకు, blogspdf@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యండి. 


                                                    
సేకరణ 
లాస్య రామకృష్ణ 

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.