నవరాత్రి బ్లాగోత్సవాలలో అయిదవ రోజు


నవరాత్రి బ్లాగోత్సవాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం 

నవరాత్రి బ్లాగోత్సవాల సందర్భంగా బ్లాగ్ లోకంలో ఈ రోజు చోటు చేసుకున్న బ్లాగ్ గురించి తెలుసుకుందాం.

కుట్లు అల్లికలు, రక రకాల రంగవల్లులతో మనందరికీ స్వాగతం పలుకుతోంది "సఖియా వివరించవే' బ్లాగ్. 

చాలా సులభమైన చిట్కాలతో కుట్లు అల్లికల గురించి వివరించారు బ్లాగర్ "అనామిక" గారు.

మరి నేర్చేసుకుందామా!!!

- లాస్య రామకృష్ణ 
Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.