నవరాత్రి బ్లాగోత్సవాలలో మూడవ రోజు

నవరాత్రి బ్లాగోత్సవాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం...

మనం ప్రతి రోజు ఒక బ్లాగ్ గురించి నవరాత్రుల సందర్భంగా మాట్లాడుకుంటున్నాం. 

ఇవాల్టి బ్లాగ్ గురించి తెలుసుకుందామా మరి!

కాలక్షేపం కోసం ఏదైనా కథ చదవాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ నిరీక్షణ ఫలించినట్టే.
  
చక్కటి కథలు, కవితలు ఇంకా ఎన్నో కబుర్లు, మనందరి కోసం తన బ్లాగ్ లో భద్రపరచిన బ్లాగర్ గారు ప్రముఖ రచయిత బి వి డి ప్రసాదరావుగారు.


బ్లాగ్ ఓపెన్ చెయ్యగానే ఎన్నో కథలు, కవితలు మనకి స్వాగతం పలుకుతాయి.

సో ఇంకెందుకాలస్యం, చదివేయండి మరి.

 

- లాస్య రామకృష్ణ Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.