నవరాత్రి బ్లాగోత్సవాలలో రెండవ రోజు .....నవరాత్రి బ్లాగోత్సవాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం.

నవ్వు నాలుగు విధాల చేటు అన్నది ఒకప్పటి మాట. నవ్వు నాలుగు విధాలా గ్రేటు అన్నది శాస్త్రీయంగా నిరూపితమైన  సత్యం.

మెకానికల్ గా రోజు ప్రారంభించడం అలవాటైపోయిన ఈ ఆధునిక జీవన విధానంలో నవ్వటమే మనిషి మరచిపోతున్నాడు.

మరి మంచి హాస్యపూరితమైన బ్లాగ్ చదివి కాసేపు హాయిగా నవ్వుకుందామా??
నవరాత్రి  బ్లాగోత్సవాలలో ఇవాళ చోటు చేసుకున్న బ్లాగ్ పేరు "నవ్వులాట".

మీ చిరునవ్వుల కోసం ఈ బ్లాగ్ అంకితం అని నవ్వులాట అనే బ్లాగు ద్వారా మనందరికీ నవ్వులు పంచుతున్న బ్లాగర్ "నవ్వులాట శ్రీకాంత్ గారు".

ఇంకెందుకాలస్యం చదివేయండి మరి......

- లాస్య రామకృష్ణ 

గమనిక :- మీకు తెలిసిన మంచి బ్లాగ్ ని'బ్లాగ్ లోకం'
 లో  పరిచయం చేయగోరు వారు దయచేసి lasyaramakrishna@gmail.com కి మెయిల్ చెయ్యగలరు.


Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.