అందంజీవితమనే నాటకంలో 
వర్ణాలు ఎన్నో 
ప్రతి వర్ణానికి దేనికదే ప్రత్యేకత 
కష్టమనే నలుపు లేకపోతే 
సుఖమనే తెలుపు విలువ తెలియదు 
కష్ట సుఖాల మధ్యనున్నవి మిగతా రంగులు 
అన్ని రంగుల కలయిక జీవితం 

ప్రతి చోటా అందమే 
సూర్యోదయం అందం 
సూర్యాస్తమయం అందం 
వెన్నెల రాత్రి అందం 
పచ్చని ప్రకృతి అందం 
వీచే గాలి అందం 
పచ్చిక బయలు అందం 
పూచే పూలు అందం 
సేవ చేసే చేతులు అందం 
మంచి కోరే మనసు అందం 

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.