ప్రేమాయ నమః

నవజాత శిశువు మొదలుకుని యావత్ ప్రపంచమంతా ప్రేమకు దాసోహం. మాటరాని పశుపక్ష్యాదులు కూడా ప్రేమాప్యాయతలకు కట్టుబడాలసిందే. ప్రేమ లేని ప్రపంచం లేదంటే అతిశయో క్తే.  Read more...

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.