22 ఏళ్లగా మ్యాన్ హోల్ లోనే వారి జీవనం...!!!కొలంబియాలోని మెడెల్లిన్ ప్రాంతానికి చెందిన వారిద్దరూ డ్రగ్స్ కి బానిసైనవారు. అందుకే వీరిద్దరూ కుటుంబాలకు దూరమయ్యారు. చేతిలో చిల్లిగవ్వ, నిలువ నీడ లేకుండా రోడ్డు పడ్డప్పుడు ఒకరికొకరు పరిచయమయ్యారు. ఒకరి కష్టాలు ఒకరికి చెప్పుకుంటూ స్నేహితులయ్యారు. Read More..

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.