కాబోయే ముఖ్య మంత్రిని నేనే... జగన్

ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉన్నవారి చివరాఖరి లక్ష్యం సీఎం శిఖరం చేరుకోవడమే. కొన్నేళ్ల శ్రమదమాదులతో ఆ అత్యున్నత పీఠం అధిరోహించాలని ఎంతోమంది ఎన్నో కలలు కంటారు. Read More...

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.