ఈ ఆలయం మాయమవుతుంది


ఆధ్యాత్మికతకి, భారతదేశానికి ఎంతో విడదీయలేని సంబంధం ఉంది. ఇక్కడి ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలను,   ఆలయాలను దర్శించడానికి  ప్రపంచం నలుమూలల నుండి భక్తులు వస్తుంటారు. తద్వారా మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు. అలాగే మన దేశంలోనున్న చాలా పుణ్య క్షేత్రాలు, Continue Reading...

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.