మళ్ళీ సినిమాల్లో గ్యాంగ్ లీడర్ పెయిర్మళ్ళీ సినిమాల్లో గ్యాంగ్ లీడర్ జంట హల్చల్ చేసేందుకు సిద్దమవుతోంది. రాజకీయాల్లో పోగొట్టుకున్న గ్లామర్, ఇమేజ్ ని తిరిగి అచ్చొచ్చిన సినిమా రంగం ద్వారానే పొందాలని ఈ హిట్ పెయిర్ భావిస్తోంది. ఈ ఇద్దరూ సినిమా రంగం నుంచి పాలిటిక్స్ లోకి వచ్చిన వారే. Continue Reading...

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.