శ్రీజా కళ్యాణానికి హాజరైన పవన్ కళ్యాణ్ భార్య

శ్రీజా కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. చిరంజీవి కుటుంబసభ్యులు ఈ వేడుకలో ఎంతో ఆనందంగా పాల్గొన్నారు. ఈ వేడుకకు పవన్ కళ్యాణ్ హాజరావలేదు. అయితే, పవన్ కళ్యాణ్ Continue Reading...

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.