విలేకరి గూబ గుయ్ మనిపించిన సన్నీ లియోన్

అడిగేవాళ్లకు చెప్పేవాళ్ళు లోకువన్నది తెలుగులో ఓ సామెత. బహుశా ఇది మీడియాకి కూడా వర్తిస్తుందేమో? ప్రెస్ అనగానే ఏది అడిగినా ఎదుటవాళ్ళు చెప్పాల్సిందేనని అనుకుంటారేమో? Continue Reading...

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.