జోడు గుర్రాల మీద స్వారీ చేసే సత్తా పవన్ సొంతం - చిరు

"పవన్ కళ్యాణ్ అనుకుంటే ఏ రంగంలోనైనా రాణిస్తాడు. పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కే ప్రతి మెట్టు, వేసే ప్రతి అడుగు చూసి ఆనందంతో గర్వపడుతుంది మా కుటుంబం. ఈ మధ్య ఒక న్యూస్ విని చాలా షాక్ అయ్యాను. Continue Reading...

Comments

Popular posts from this blog

ఈ సంవత్సరంలో బ్లాగ్లోకం లో చోటు చేసుకున్న మొదటి రెండు బ్లాగులు.